0

Свинья в домашних условиях

Системи утримання свиней

Відомчими нормами технологічного проектування ВНТП-АПК-02.05 Свинарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми) всі свинарські підприємства за призначенням поділяються на племінні та товарні.

Племінні підприємства (племзаводи, племрепродуктори) призначені для удосконалення порід і вирощування високоякісного племінного молодняку з метою покращення основного стада товарних підприємств.

Товарні свинарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми) можуть бути із закінченим виробничим циклом або спеціалізуватися на окремих виробничих стадіях: репродукція, дорощування, відгодівля.

Свинарські підприємства всіх форм власності є підприємствами закритого типу, територія яких повинна бути огороджена парканом, висотою до 1,5 м, смугою зелених насаджень шириною 3 – 5 м і розділена на дві ізольовані одна від одної зони – виробничу та господарську. При цьому вхід і в’їзд на територію свиноферми дозволяється тільки через ветсанпропускник.

У виробничій зоні розташовуються приміщення для утримання тварин, вигульно-кормові майданчики з твердим покриттям, ветеринарно-санітарний пропускник з дезблоком та побутовими приміщеннями, а також – ветеринарний пункт. На лінії огорожі виробничої зони розміщують естакаду із ваговою для зважування та навантаження і обладнують їх системою каналізації.

У господарській зоні розміщують кормоцех, складські приміщення, сховища для кормів, котельню та інші об’єкти господарського призначення.

Кормоцех розташовують по лінії розмежування виробничої і господарської зон з таким розрахунком, щоб компоненти для приготування кормів надходили з господарської зони, а готові корми з нього – у виробничу зону.

Господарства із закінченим циклом обороту стада повинні мати дві ізольовані одна від одної виробничі та господарські зони – промислового репродуктора і промислової відгодівлі, але із загальним цехом з підготовки і приготування кормів.

На території всіх свинарських підприємств повинні бути побудовані і обладнані ветеринарно-санітарні об’єкти (ветсанпропускник, ветпункт, ветізолятор), які повинні бути укомплектовані ветеринарним персоналом (лікарями ветеринарної медицини, фельдшером ветеринарної медицини, санітарами ветеринарної медицини і працівниками утилізаційних установок) у кількості, яка відповідає напрямку діяльності та розмірам господарства.

Ветеринарно-санітарний пропускник будують при в’їзді у виробничу зону свиноферми. До його складу в обов’язковому порядку входять:

 • • прохідна;
 • • гардеробна;
 • • душова з санвузлом;
 • • приміщення для прання одягу;
 • • сушіння і прасування одягу;
 • • постійно діюче закрите дезінфекційно-промивне приміщення для миття та дезінфекції машин;
 • • дезкамера для дезінфекції тари та спецодягу.

На прилеглій території поблизу входу у ветеринарно- санітарний пропускник обладнують майданчик для стоянки автомобілів та інших транспортних засобів, що належать працівникам господарства, іншим господарствам та організаціям.

Ветеринарний пункт передбачає наявність таких приміщень:

 • • аптека;
 • • кімната з холодильником і підвалом для зберігання біопрепаратів;
 • • склад для дезінфекційних засобів;
 • • ветізолятор;
 • • кабінет лікаря ветеринарної медицини і кімнати для ветеринарного персоналу.

Утилізація трупів загинувших тварин, абортованих плодів і т.п. у невеликих свинарських господарствах здійснюється за допомогою ям Беккера.

До обслуговування поголів’я свиноферми допускається підготовлений персонал за умови суворого дотримання правил особистої гігієни. Працівники ферми повинні регулярно проходити медичне обстеження (раз в квартал).

Особи, хворі антропозоонозами (сибірка, туберкульоз тощо), а також, ті, що утримують в особистих підсобних господарствах тварин, хворих інфекційними хворобами, до обслуговування поголів’я на підприємстві не допускаються.

Для виконання робіт з обслуговування виробничої зони свиноферми виділяється спеціальний транспорт для внутрішньофермського користування (автомашини, трактори, коні) та дезінфекційна установка.

Вхід у виробничу зону свинарського підприємства стороннім особам, а також в’їзд будь-якого виду транспорту, не пов’язаного з безпосереднім обслуговуванням ферми, категорично заборонений.

Відвідування свиноферми сторонніми особами допускається тільки за дозволу керівника та головного лікаря ветеринарної медицини господарства за умови суворого дотримання відповідних ветеринарно-санітарних правил.

У свинарських підприємствах існує певна циклічність технологічних процесів (постановка і зняття свиней з відгодівлі, постановка свиноматок на опорос, відлучення поросят, перегрупування тварин тощо). Вони повинні плануватися з таким розрахунком, щоб після закінчення того чи іншого виробничого циклу, свинарники повністю звільнялися від тварин і піддавалися санації (ретельному механічному очищенню, миттю, санітарному ремонту, дезінфекції та побілці). Після проведення вказаних заходів, не раніше ніж через 5 – 7 днів після проведення дезінфекції та побілки свіжогашеним вапном, дозволяється знову використовувати дані приміщення.

Відомчими нормами технологічного проектування ВНТП-АПК-02.05 Свинарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми) передбачається така класифікація груп свиней з урахуванням їх фізіологічного стану та призначення:

 • а) кнури:
  • • основні кнури, віком старше 1,5 року, які оцінені за продуктивністю спарованих ними маток;
  • • перевірювані кнури, що перевіряються від першого парування до оцінки їх за масою потомства в 2-місячному віці;
  • • ремонтні кнури – від відбору (або придбання) на вирощування до першого парування, призначені для заміни вибракуваних кнурів основного стада;
  • • пробники, що призначаються для виявлення маток в охоті.
 • б) матки:
  • • холості, що після відлучення поросят ще не запліднювались;
  • • поросні, що поділяються на 3 групи:
  • • матки після запліднення до встановлення фактичної поросності;
  • • матки, поросність яких встановлена;
  • • матки другої половини поросності.
  • • підсисні матки з поросятами до 45 – 60-денного, а при ранньому відлученні – до 26-35-денного віку. (Система раннього відлучення рекомендована для господарств, які забезпечені відповідними кормами).

На підприємствах промислового типу усіх маток формують в групи залежно від їх фізіологічного стану.

На племінних та товарних фермах (репродукторних та з закінченим виробничим циклом) усіх маток поділяють на основних і перевірюваних (від запліднення до відлучення поросят); їх формують в групи залежно від фізіологічного стану і утримують в спеціалізованих приміщеннях або секціях.

 • в) поросята-сисуни від народження до відлучення від свиноматки:
 • г) відлучені поросята – після відлучення від маток до 3-4- місячного віку (до переведення в групу відгодівлі або ремонтного стада);
 • д) ремонтні свинки – свинки від відбору (або придбання) на вирощування до встановлення першої поросності, призначені для заміни вибракуваних свиноматок основного стада;

є) свині на відгодівлі (відтодівельне поголів’я), молодняк від 3 – 4-місячного віку до реалізації та дорослі свині (вибракувані матки і кнури).

Структура стада свинокомплексу із штучним осіменінням свиноматок:

 • 1. Кнури основні — 0,1%;
 • 2. Кнури ремонтні — 0,1%;
 • 3. Матки основні — 6%;
 • 4. Матки перевіювані — 6%;
 • 5. Поросята-сисуни — 21%;
 • 6. Поросята відлучені — 18%;
 • 7. Ремонтні свинки — 7 %;
 • 8. Свині на відгодівлі — 2,8 %.

При природному спаровуванні:

 • 1. Кнури основні — 1 %;
 • 2. Кнури ремонтні — 0,8 %.

Згідно відомчих норм ВНТП-АПК-02.05 Свинарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми) у свинарстві застосовують наступні системи утримання тварин:

 • а) стандартну систему, що ґрунтується на матеріало- та енергоємних технологіях, якою передбачено утримання всіх вікових і виробничих груп свиней в стаціонарних приміщеннях з вигульними майданчиками (або без них), дотримання існуючих науково-обґрунтованих технологічних вимог щодо станкового обладнання, систем гноєвидалення, кормороздачі, водопостачання, мікроклімату та управління цими процесами. Даний спосіб застосовується, як правило, на великих свинарських комплексах та в спеціалізованих товарних і племінних господарствах;
 • б) альтернативну. яка на відміну від стандартної системи базується на маловитратних технологіях утримання свиней в умовах максимально наближених до природного середовища. При даній системі все свинопоголів’я утримується в полегшених приміщеннях з сучасних будівельних матеріалів на глибокій довгонезмінюваній підстилці з застосуванням нескладного технологічного обладнання;
 • в) табірно-пасовищне утримання, яке застосовується з метою оздоровлення свинопоголів’я на пасовищах та проведення в цей період поточного і капітального ремонту основних приміщень, виконання санітарно-профілактичних заходів;
 • г) комбіновану систему, що об’єднує в тій чи іншій мірі окремі елементи наведених систем і застосовується на великих товарних фермах та фермерських господарствах.

Встановлено, що продуктивність свиней, а звідси і ефективність виробництва свинини на 25 – 35 % визначається умовами їх утримання. Таким чином, собівартість і конкурентноздатність свинарства на 1/3 залежать від умов утримання тварин.

Обґрунтування типу і конструкції виробничих приміщень, їх планування, вибір машин та обладнання і технологічне оснащення тваринницьких приміщень взаємопов’язані. Увесь комплекс залежить від прийнятої системи і способів утримання тварин, принципів та методів їх обслуговування.

У свинарстві застосовують вигульну і безвигульну системи утримання.

Для всього поголів’я свиней племінних ферм (крім відлучених поросят), а також для кнурів-плідників, ремонтного молодняку, маток із встановленою поросністю і холостих (при груповому утриманні) на тваринницьких фермах та підприємствах промислового типу передбачають, як правило, вигульну систему утримання.

Вигули при цьому розміщують біля поздовжніх стін свинарників з поділом на секції. Розмір секцій визначають поголів’ям тварин у групі (при груповому утриманні) або кількістю свиней, що доглядаються одним робітником (при утриманні свиней в індивідуальних станках). Норма площі вигулів підсисних маток з поросятами – 10 м на одну голову, для свиноматок холостих і першого періоду поросності -5 м, ремонтного та відгодівельного молодняку – відповідно 1,5 і 0,8 м на голову. Вигульні майданчики повинні мати суцільне тверде покриття (рис. 2.1).

Для кнурів-плідників, ремонтних, перевірюваних та кнурів-пробників передбачають можливість активного моціону за допомогою спеціальних установок. При відсутності пасовищ або вигонів на цих установках здійснюють моціон ремонтний молодняк, холості матки та матки першої половини поросності.

Рис. 2.1. Вигульна система утримання свиней

Відлучені поросята та відгодівельне поголів’я утримуються безвигульно (рис. 2.2). В окремих випадках, коли це економічно обґрунтовано, допускається їх вигульне утримання (рис. 2.3).

Рис. 2.2. Безвигульна система утримання відлучених поросят

Рис. 2.3. Вигульна система утримання відгодівельного поголів’я

В приміщеннях свиней розміщують у секціях, групових або індивідуальних станках. Розмір груп свиней визначається господарським призначенням тварин. Так, кнурів утримують невеликими групами, не більше 5 голів, агресивних і особливо цінних у племінному відношенні тварин (близько 50 %) – у індивідуальних станках. Холостих, поросних маток і маток з невстановленою поросністю утримують групами на племінних фермах по 8 – 10 голів у станку, на товарних – по 10-13 голів або індивідуально.

Підсисних маток утримують в індивідуальних станках з лігвом, що обігрівається і відділенням для підгодівлі поросят. З метою попередження задавлювання поросят станок обладнують пристроєм для фіксації матки в перші 10-15 днів після опоросу. При високому рівні годівлі можливо фіксоване утримання маток на весь підсисний період.

Для зручності проведення заходів санітарної обробки і дезінфекції приміщень свинарники розділяють суцільними перегородками на ізольовані секції, які використовують за принципом «все зайнято – все пусто». Місткість секцій визначається залежно від розміру технологічних груп, але вона не повинна перевищувати 60 маток в свинарниках-маточниках, 600 відлучених поросят, 1200 свиней на відгодівлі (рис. 2.4, 2.5).

Рис. 2.4. Утримання відлучених поросят

Рис. 2.5. Утримання свиней на відгодівлі

Кнурів-плідників утримують по 1-3 голови в станку. Маток першої половини поросності та підсисних з поросятами утримують в індивідуальних станках (рис. 2.6, 2.7).

Холостих маток, а також запліднених маток до визначення фактичної поросності, утримують в індивідуальних або групових станках. Маток, поросність яких визначена, ремонтний молодняк, відлучених поросят і свиней на відгодівлі утримують в групових станках.

У літню пору року свиней (маток, відлучених поросят і ремонтний молодняк) утримують у таборах у легких приміщеннях з навісами від негоди.

Рис. 2.6. Утримання маток першої половини поросності

Рис. 2.7. Утримання підсисних свиноматок з поросятами

Размеры и планировка

Размеры свинарника зависят от поголовья, которое планируете держать. Метраж на свиней в разном возрасте требуется разный, как и количество животных, которые могут жить в одном загоне. Чтобы проще было ориентироваться, данные сведены в таблицу.

Поголовье Количество животных в станке Площадь на одну голову при племенном содержании Площадь на одну голову при содержании на откорм
Хряки 1 8 кв. м 8 кв. м
Свиноматки холостые и супоросные до 2-х месяцев 4 3 кв. м 2 кв. м
Свиноматки супоросные на 3-м месяце 2 6 кв. м 3,5 кв. м
Свиноматки супоросные на 4-м месяце 1 6 кв. м 6 кв. м
Свиноматки подсосные с поросятами 1 10 кв. м 7,5 кв. м
Поросята до 5 месяцев 10-12 0,6 кв. м 0,5 кв. м
Свинки племенные 5-8 месяцев 5-6 1,15 кв. м
Хряки племенные 5-8 месяцев 2-3 1,6 кв. м
Поросята откормочные 5-6 месяцев 20 0,7 кв. м
Поросята откормочные 6-10 месяцев 15 1,0 кв. м

Исходя из этих размеров и надо планировать свинарник. Делать много загонов разной площади нет смысла, потому в основном делают двух размеров 3*4 м — для свиноматок с поросятами и содержания всего остального поголовья и 4*4 метра — станки для откорма.

Если позволяет ширина здания, станки (клети, загоны) располагают по обе стороны от центрального прохода. Для удобного обслуживание ширина прохода — не менее 1,5 метра. Итого общая ширина свинарника получается — около 10 метров. Длинна зависит от планируемого поголовья. Пример двухрядного расположения станков — на фото ниже.

План свинарника 18,5*7,5 м

Если здание неширокое, загоны делают с одной стороны, проход уже делать не рекомендуется неудобно работать. При необходимости лучше сделать станки менее глубокими или немного меньше нормы в размерах.

Кроме того необходимо предусмотреть наличие выгула — летней площадки с навесом. В теплую погоду свиньи большею часть времени они проводят на улице. Это хорошо влияет на скорость набора массы. Также в это время можно сарай закрыть на ремонт.

Неплохая конструкция свинарника — с отгороженным выгулом для каждого из станков (смотрите на фото).

Вид с улицыЭто перед «заселением»Это свинарник с выгулом изнутри — у каждого станка свой выход на улицу в отгороженный загонЭто выгул для поросят, для свинок нужны будут более солидные перегородки

При необходимости можно сделать свинарник шире, с проходом с задней части станков — для удобного обслуживания. Подобный вариант — на следующих фото. Вход в свинарник с одной стороны, выгулы — с другой.

Отгороженный выгул с другой стороны зданияДля удобства обслуживания и в свинарнике с выгулом лучше иметь выгороженный коридор

Фундамент

Под свинарники чаще всего делают ленточные фундаменты. Другие типы оснований ставят редко. Иногда можно увидеть свайный или столбчатый, обычно — с ростверком.

Ленту фундамента делают неглубокого заложения ( 60-70 см в глубину) и, в основном, только по периметру, так как общее пространство разгораживается только невысокими — в метр высоты — перегородками. Если и делают отдельное помещение, то отгораживают его совсем легкими стенками, чаще — из досок (обычно это подсобка для хранения инвентаря). Под такие перегородки основания не требуется, достаточно опоры в пол.

Небольшой свинарник своими руками построить можно на облегченном ленточном фундаменте

Если задумали строить свинарник своими руками, может возникнуть вопрос: лить ленту монолитную или делать сборный ленточный фундамент из готовых бетонных блоков. Дешевле обойдется монолитный, зато блочный строится быстрее.

Для нормального содержания свиней, помещение должно быть сухим. Потому при возведении фундамента не забываем о гидроизоляции. Она исключает подсос влаги из грунта. Ее прокладывают между фундаментом и стенами. Желательно обмазать фундамент жидкой гидроизоляцией (битумной мастикой, например), а на нее уложить гидроизол или другой подобный материал.

Если стены делают из пенобетона другого гигроскопичного материала, желательно сделать цоколь из материала, Который влагу не впитывает. Чаще всего на фундамент, поверх гидроизоляции, кладут два-три ряда кирпича, еще раз гидроизоляцию (с обмазочной), и только затем уже продолжают складывать стены. Особенно актуально это при высоком уровне грунтовых вод.

Из чего и как делать стены

Стены свинарника лучше всего сделать из легкого и теплого материала. К этой категории относятся все блоки из легкого бетона (пенобетон, керамзитобетон, газобетон и т.п.). У них есть один недостаток — они впитывают воду, потому, сразу после постройки, такие строения надо штукатурить внутри и снаружи. Зато самостоятельно строить такие свинарники легко — блоки большие и легкие, здания получаются теплыми и относительно недорогими.

Свинарник оштукатуренный и окрашенный смотрится очень даже…

Есть еще один материал, который подходит под эту категорию, но пока не очень используется — арболит. Он сделан из смеси деревянной щепы собой формы и цемента с водой. Прекрасно держит тепло, прочный и крепкий, может изготавливаться самостоятельно.

В некоторых регионах строят свинарники из ракушняка. Отличный природный строительный материал, жаль только доступен не везде. Довольно редко используют кирпич. Во-первых, он дорогой, во-вторых, холодный и стены точно требуют утепления.

Свинарник из бруса — снаружи зашит ОСБ (следующее фото)Под обшивкой брус. В таком свинарнике без отопления зимой +15°CСложен из старых шпал

Часто строят свинарники из бруса и даже шпал. Получаются они теплые, достаточно легкие. Для того чтобы из щелей не дуло, их конопатят, как обычный сруб, а снаружи обшивают листовым материалом ( влагостойкая фанера, ОСБ) и сверху красят. Вообще, дерево считается не лучшим материалом для свинарника — свиньи прекрасно его могут грызть, но если зацепиться не за что, поверхность ровная, то стены будут целыми.

Высота стен

Свинарник должен быть теплым зимой, прохладным летом, в нем должна быть хорошая вентиляция, которая обеспечит свежий воздух и нормальную влажность. В связи с этим очень низкие потолки делать не стоит — при малых объемах придется часто проветривать, что сведет на нет выгоды по отоплению. Слишком высокие стены — большие расходы по отоплению, что тоже нехорошо. Оптимальный вариант — потолок 2,3—2,5 м.

Высота стен — 1,7 м, высота в коньке — 2,5 м. По стропилам уложена пароизоляция, будет еще утепление, снизу подошьется доской (без чердака)

Иногда делают потолок скошенным, без чердака. Он все равно практически никак не используется, так как там повышенная влажность. В таком случае стены получаются невысокими — 1,7-1,9 м, а в центре потолок поднимают до 2,5-2,8 м. Это позволяет сделать минимальными затраты на стены, но увеличивает расходы на устройство кровли.

Внутренняя отделка

Стены внутри свинарника лучше всего оштукатурить, затем побелить или покрасить. Побелка — это дезинфекция и хороший внешний вид, но до тех пор, пока стену не забрызгали. Потом вид не самый привлекательный — до следующей побелки. Чтобы к стенам не налипала грязь, их промазывают смолой, разведенной в бензине. Высота такой обработки — около 1 метра. С такой стены грязь слетает. Выглядит несколько мрачновато, но моется легко.

Еще вариант — оббить весь станок досками по периметру, как на следующем фото. Моется просто и к холодным стена зимой животные не прислоняться.

Один из примеров свинарника

Пол в свинарнике

Самый сложный и неоднозначный вопрос — как сделать в свинарнике пол. Мнения разные. Вот самые распространенные способы с их достоинствами и недостатками:

 • Деревянный настил. Делают из обрезной доски 50 мм толщиной, прибивают вплотную или с совсем небольшим зазором. Достоинства — пол нескользкий, теплый. Недостатки — он впитывает мочу и запахи, от повышенной влажности разбухает, быстро разрушается. Дезинфекция возможна, но проводить ее сложно, уборка не самая легкая.

  Деревянные полы — неплохой вариант, но не лучший

 • Бетонные полы. При высокой марке бетона поверхность гладкая, воду и запахи почти не впитывает, моется легко, служит долго, повышенной влажности не боится. Недостаток — бетон холодный, но есть несколько вариантов устранения этого минуса:
  • На зиму на пол бросают сбитые из досок щиты.
  • Делают отапливаемый пол — с подогревом от водяного отопления или электрических кабелей.
  • При устройстве бетонного пола его делают многослойным, с теплоизолирующими слоями.
 • Асфальтовое покрытие. Нескользкое, достаточно теплое и надежное, но пористое, мыть тяжело, частички остаются в порах, вымыть их даже «керхером» проблематично. Со временем кислоты и щелочи разъедают поверхность, она становится липкой.
 • Земляной пол. Из достоинств — только дешевизна. Все остальное сплошные недостатки: холодный, впитывает мочу, перемешивается с навозом, убирать сложно, запах держится постоянно. Еще один минус — свиньи любят рыть землю, и вполне могут сделать подкоп под стеной и удрать. Чем все может закончится можно себе только представить. Так что земляной пол в свинарнике использовать можно только как временный вариант. Учтите, что при устройстве другого пола, приличный слой грунта придется вывозить, иначе амбре будет неистребимым.

  При большом количестве подстилки держать поросят можно и на земляном полу

 • Кирпичный, залитый бетоном. На утрамбованный грунт, плотно друг к другу, укладывают «елочкой» кирпичи. Щели между ними заливают бетоном. Такой пол получается теплее бетонного, но имеет все его плюсы. Единственный минус — достаточно высокая цена (разве что использовать б/у кирпич).

Строя свинарник своими руками каждый хозяин выбирает обычно из этих вариантов тот, который кажется ему предпочтительнее.

Устройство щелевого пола

Несколько слов об отведении мочи и удалении навоза. Несмотря на распространенное мнение о нечистоплотности свиней, они довольно быстро привыкают испражняться в одном месте (бывают исключения, но нечасто). Потому многие предпочитают делать двойные полы — внизу делают из бетона что-то типа корыта с наклоном в сторону канавы, а сверху настилают щелевые полы. Щели могут быть не по всей площади, а только в определенной зоне. Именно сюда и ходят «приличные» свиньи испражняться.

Для удобной уборки щелевой пол можно сделать в каком-то одном месте

Щелевые полы есть бетонные, металлические и пластиковые. Пластиковые и металлические используют для маленьких поросят — поверхность настила делают немного ребристой и шершавой, щели совсем небольшими.

Щелевые полы для поросят

Бетонные щелевые полы производят серийно. Они имеют небольшие размеры отверстий и широкие перемычки. Это сделано для минимизации травматизма. Вообще, конструкция щелевого пола значительно облегчает работу, в свинарнике проще поддерживать чистоту.

Бетонные плиты для щелевого пола

В целях экономии иногда делают щелевой пол из толстых досок. Но это не лучшая идея — за щели свиньи могут зацепиться и вывернуть доски.

Как сделать сплошной

Для того чтобы сплошной пол тоже было легче убирать, вдоль станков делают канаву, а пол имеет уклон в сторону этой канавы (2-5%). Канава чаще всего выкладывается из кирпича и штукатурится. Далее она выходит в накопительную емкость, для нормального оттока тоже должна иметь уклон.

Бетонный пол с канавами для стока

Собранные массы или вывозятся спецмашинами или перекачиваются в ямы для перегнивания и ферментации — на удобрения. Кстати, нижняя часть щелевых плов сделана по такой же схеме, только канава находится под верхним настилом, а не в проходе.

Утепленный бетонный пол

Что бы ни говорили, но самый практичный, относительно недорогой и надежный пол для свинарника — бетонный. По сути, у него два серьезных недостатка. Об одном уже говорили — зимой он холодный. Второй — требуется большой промежуток времени на его окончательное твердение (28 дней с момента заливки). Если заливать пол пока поголовье живет в летнем загоне, спешить особо некуда, а с холодом можно бороться. Например, сделать его утепленным.

На бетонном полу по утеплителю не холодно

Для обустройства утепленного бетонного пола в свинарнике грунт вынимают на глубину 40 см. Дно котлована выравнивают, утрамбовывают. Насыпают около 10 см щебня, его тоже хорошо трамбуют (лучше насыпать и отдельно утрамбовать два слоя по 5 см — не будет трещин). На утрамбованный щебень насыпают 5 см песка проливают, трамбуют так, чтобы след от ноги не оставался. Сверху кладут гидроизоляцию (можно плотную полиэтиленовую пленку), насыпают утеплитель — керамзит или гранулированной пеностекло. Керамзит дешевле, но лучше пеностекло в гранулах (теплее раза в 3 и не впитывает влагу, что очень важно). Утеплитель трамбуют, но не так серьезно, как подушку из щебня и песка. Заливают бетоном марки В 20 (на 1 часть цемента берут 2 части песка и 4 части щебня). Минимальная толщина слоя — 3 см, во время заливки формируют требуемый уклон в сторону канавы.

Если сделать так, то пол будет не таким холодным, топить придется меньше.

Регулярность уборки

Необходимость уборки определяется конструкцией пола. Если это обычный наклонный пол, убирать навоз приходится каждое кормление — три раза в день. Щелевые полы в основном моют раз в сутки. Может потребоваться дополнительная уборка, если есть недисциплинированные животные — тогда берут веник или лопату и выносят навоз, находящийся на полу. Но занимает это в разы меньше времени, чем при уборке обычного пола.

Убирать можно при помощи «Керхера»

Мыть пол в свинарнике можно не просто из шланга. Намного быстрее и лучше получается из «Керхера». Сначала животные могут бояться, потом сами лезут под струю. Мыть их надо с приличного расстояния, иначе могут быть травмы.

Вентиляция

Как уже неоднократно было сказано, в свинарнике должна быть вентиляция. Самый примитивный способ — сделать вытяжные трубы, которые начинаются почли под потолком и сделать приточные отверстия. На приточных установить регулируемые заслонки, на вытяжных трубах — шибера (при типу печных — диски, которые могут поворачиваться открывая/закрывая просвет трубы). С их помощью можно регулировать интенсивность воздухообмена.

Схема работы крышной вентиляции

Часто роль приточных каналов выполняют окна. Это не очень хорошее решение — в свинарнике они расположены высоко, в таком случае внизу образуется застойная зона, а именно внизу и находятся свиньи. Потому лучше оборудовать приточные отверстия выше пола сантиметров на 20, забрать их металлическими решетками. Такая вентиляция работает на принципах естественного движения воздуха — теплый поднимается вверх, холодный приходит на его место и все это подхлестывается ветром на улице. Но бывает полный штиль, причем обычно в самую жару, которую свиньи переносят и без того плохо. Для таких ситуаций в приточные отверстия ставят вентиляторы. Включают в работу их редко, но они спасают ситуацию, если нет выгула.

Основные требования к строительству свинарника

Для свиней, которых в отличие коз, коров и овец не выпасают, необходимо жилье с вольером. Животные проводят в свинарнике до 75% времени. Выгулы для животных устраивают рядом с жилищем, поэтому его прочности, удобству и безопасности нужно уделить максимальное внимание.

Размеры и планировка свинарника зависит от того, какие цели преследует разведение. Для пары поросят на откорм, например, нужно меньше места, чем для хряка и матки, которых заселяют для получения потомства.

Выбор будущего места строительства проводят с расчетом, чтобы строение:

 • оказалось сухим и теплым;
 • было защищено от пронизывающих ветров;
 • имело рядом свободное пространство для организации выгула.

Если возведенный своими руками свинарник на 2 головы окажется в низине, где скапливаются паводковые, талые или дождевые воды, это грозит частым заболеваниями животных, снижением интенсивности роста, падежом молодняка.


Поэтому место строительства свинарника должно быть ровным и располагаться на возвышении. Хорошо, если строение скрыто от ветра дикорастущими или культурным насаждениями. Это обстоятельств позволит не беспокоиться о здоровье поголовья в осенне-зимнее время, а также позволит сэкономить на отоплении свинарника.

Нормы площади для размещения животных в построенном своими руками свинарнике

Габариты будущего строения зависят от того, сколько и каких животных предстоит разместить в возведенном своими руками свинарнике.

Притом что глубина станков в свинарнике чаще всего равна 2,5–3,0 метрам:

 • хряки-производители содержатся поодиночке в станках площадью 8 квадратных метров;
 • маткам, начиная с четвертого месяца супоросности, предоставляют загоны по 6–10 метров площади;
 • поросята на откорме в зависимости от возраста содержатся по 1–6 особей в станке.

На каждое животное должно приходиться от 0,6 до 2,0 метра площади.

При планировке учитывают обязательные для кормления и навозоудаления из свинарника проходы шириной не меньше 1,5–2,0 метров. Хорошо, если свиноматки с потомством будут отдалены от холодных стен, где маленьким поросятам убудут грозить сквозняки.

Высота плоских потолков в свинарнике должна быть не меньше 2,2 метров. Если балки открыты, до верхней точки не может быть больше 2,6 метров. При утепленной кровле высота потолка у стены равна 1,6–1,8 метрам.

Из-за массы нюансов, с которым сопряжено сооружение сарая, перед тем как построить свинарник, важно точно знать, какие животные в нем будут селиться. Например, в сделанном своими руками свинарнике на 2 головы, свиноматки и хряка, обустраивают отдельный блок для содержания потомства такой пары. Площадь загона зависит от численности поросят и их возраста.

Как построить свинарник своими руками?

Чтобы обеспечить долговечность строения и его многолетнюю эксплуатацию, под свинарник обустраивают монолитный фундамент. Предварительно под него делают подушку из песка. От воздействия влаги конструкцию изолируют с помощью рубероида или другого материала.

Полы в помещениях, где содержатся свиньи, лучше делать наливными. Забетонированная поверхность не впитывает запахи и испражнения, она легко моется и намного долговечнее, чем дерево.

Сразу на стадии проектирования и заливки пола нужно предусмотреть наличие уклона от станков животных к каналу для навозоудаления в свинарнике. В этом случае помет животных и моча самотеком освобождают станки, облегчают их чистку, снижая опасность развития инфекционных заболеваний свиней.

Кроме сплошных бетонных полов в свинарнике, сегодня все чаще применяют решетчатые или щелевые плиты, под которым обустраивают сливы и отстойники. Дерево не выдержит достаточно интенсивного увлажнения и разъедающего действия навоза. Поэтому даже при малой численности свиней, это материал стараются не использовать не только для пола в свинарнике, но и для перегородок между станками.

Стены свинарников должны с успехом противостоять не только непогоде, но влаге, а также грызунам, часто стремящимся попасть внутрь помещений для скота. Лучше всего для несущих конструкций использовать кирпич или малогабаритные блоки. Каркасные строения, хотя и комфортные, быстровозводимые и недорогие, в качестве свинарника не оправдывают ожиданий. Внутренние перегородки в обустроенном в домашних условиях свинарнике, как на фото, делают из кирпича, блоков или металлических решеток.

При возведении своими руками свинарника на 2 головы или большее количество животных необходимо предусмотреть наличие окон. Естественное освещение крайне важно для роста и здоровья, как взрослых животных, так и для поросят.

На холодное время года, когда тепла и света недостаточно, предусматривают искусственное освещение, а для поросят устраивают зональный подогрев с помощью инфракрасных ламп.

Для решения этих задач еще на стадии проектирования и строительства выполняют работы по электрификации свинарника. Лампы монтируются на безопасном от свиней расстоянии и защищаются не боящихся ударов решетчатыми кожухами.

В это же время устанавливается вентиляция свинарника. Она планируется с тем расчетом, чтобы воздух внутри помещений, без эффекта сквозняка постоянно циркулировал. Свежий должен поступать извне, а спертый воздух и запахи от кормушек, станков и каналов для навозоудаления в свинарнике – уходить на пределы помещения.

Кровля, окна и двери должны быть утеплены, изоляцию стен проводят снаружи. Внутри делают гидроизоляцию, стены штукатурят и белят.

Когда все наружные работы завершены, переходят к оборудованию свинарника. Внутри станков, раскладывают чистые продезинфицированные поддоны, в отдалении от сливных каналов расставляют кормушки, монтируют поилки. Отдельно готовят выгульные площадки, выход на которые должен быть из каждого отделения свинарника.

Специфика домашнего разведения

По рентабельности производства свиноводство стоит на втором месте после разведения птицы. И несмотря на то, что приобрести готовую мясную продукцию намного проще, безопасней выращивать и употреблять собственное свиное мясо. Между тем, свиньи относятся к наиболее скороспелым животным, а значит результат ведения хозяйства не заставит себя долго ждать.

Прежде чем начать разведение и выращивание, необходимо выбрать породу. Условно их разделяют на три направления: мясное, мясо-сальное и сальное. Стоимость молодняка также может различаться. Приобретать его рекомендуется только в специализированных предприятиях. Перед началом обустройства и ведения хозяйства, необходимо учесть все особенности свиноводства:

 • несмотря на всеядность свиней, важно правильно подбирать ежедневный рацион кормления с учетом породы;
 • необходимо следить за качеством ограждений, поскольку молодняк и взрослые животные легко могут их ломать;
 • необходимы большие и теплые сараи с местом для выгула;
 • для поддержания здоровья необходимо своевременно проводить вакцинацию, основные профилактические мероприятия и терапию заболеваний, а для этого потребуются расходы на медикаменты;
 • помещения для содержания необходимо постоянно держать в чистоте.

Что нужно знать начинающим про уход и выращивание

Выращивать поросят в домашних условиях под силу как опытным заводчикам, так и новичкам. Однако в обоих случаях необходимо учитывать основные правила содержания и ухода.

Как выращивать

Выращивать самостоятельно можно как покупной, так и собственный молодняк. Он должен содержаться в отдельных помещениях от взрослых животных при соответствующих температурных и гигиенических нормах. По мере роста и развития животных переводят в отдельные стойла с собственными кормушками и поилками.

Вакцинация – важная для здоровья молодняка процедура. Как правило, прививать начинают уже месячных поросят и через некоторое время повторяют процедуру. При покупке животных необходимо требовать сертификат о поставленных прививках.

Третьим важным условием плодотворного содержания является сбалансированный корм. При этом пища для молодняка несколько отличается от “взрослой”, что также необходимо учесть. Кроме того, в питании должны содержаться все необходимые витамины и минералы.

Как ухаживать

Ухаживать за поросятами и взрослыми свиньями достаточно просто. Для этого должно быть соблюдено два основных условия: своевременное и правильное кормление и поддержание чистоты. Помимо этого необходимо соблюдать температурный режим и обеспечить комфортное существование.

Необходимые условия и санитарные нормы

Основные условия и нормы содержания свиней в домашних условиях:

 • для молодняка температура в свинарнике должна составлять восемнадцать-двадцать градусов, для взрослых – двенадцать-шестнадцать градусов тепла;
 • максимальная влажность в помещениях – восемьдесят пять процентов, оптимальная – семьдесят;
 • в свинарниках не должно быть сырости и грязи, все продукты жизнедеятельности необходимо ежедневно убирать;
 • наличие ежедневно сменяемой подстилки из соломы, сена или опилок – обязательное условие содержания;
 • помещения необходимо дезинфицировать и избавлять от насекомых;
 • вода в поилках должна меняться несколько раз в течение суток по мере необходимости;
 • перед каждым кормлением кормушки необходимо опустошать и тщательно промывать;
 • прогулки на свежем воздухе в теплое время года обязательны для молодняка и взрослых свиней.

Про постройку свинарника можно прочитать .

Помещения (содержание, значение)

Выбор и постройка помещения напрямую зависят от климатических условий и выбранной породы.

Свинарник

Свинарник должен быть достаточно теплым и защищенным от сквозняков. В северных регионах рекомендуется также устанавливать и дополнительное искусственное отопление. Изготовить помещение можно как из дерева, так и из кирпича или блоков. При этом пол лучше всего складывать из бетона с выстеленной поверх деревянной площадкой. Следует также позаботиться от наличии слива для более легкого удаления отходов.

Подстилку из соломы следует очищать каждый день и не менее двух раз в неделю проводить дезинфекцию.

Перед заселением необходимо обработать стены от грибков и бактерий каустической содой или гашеной известью. Повторять процедуру рекомендуется впоследствии раз в неделю.

Про то, как сделать кормушку для свиней своими руками читайте .

Сарай глубокий и большой

Деревянные хозяйственные помещения и гаражи можно переоборудовать под свинарник, сделав внутри качественный пол и утеплив стены. Такой тип выращивания подойдет для более теплых регионов. Также как и к новому свинарнику, к переоборудованному помещению потребуется сделать загон с сетчатым ограждением. Внутри него потребуется установить дополнительную кормушку и поилку, а также сделать бассейн для купаний. Использование дополнительного помещения актуально для теплого времени года.

Перед поселением свиней в сараи необходимо позаботиться о том, чтобы внутри не было остатков потенциально опасных для животных химических веществ.

Кормление, правильный откорм свиньи

Режим питания у молодняка и взрослых свиней несколько отличаются. Учитывать важно также и состав корма животных.

Поросят, чем кормить, какими кормами

Малышей младше трех месяцев необходимо кормить пять раз в сутки, старше трех месяцев – три-четыре раза. Лучше всего выбирать для них влажное питание. Первые две недели после рождения поросята питаются только материнским молоком. Постепенно их необходимо приучать к “взрослой” пище, готовя мешанки из комбинированных кормов, воды и молочных продуктов. Так, в месячном возрасте должен осуществиться окончательный переход на новое питание. Тогда рацион можно обогащать сезонными овощами, фруктами, корнеплодами, кисломолочной продукцией, зеленью.

Взрослых свиней

Животных во взрослом возрасте можно кормить в одном из трех режимов:

 • сухом;
 • жидком;
 • влажном.

Сухая пища представляет собой специальные кормосмеси, которые не нужно заваривать или замачивать. Однако в этом случае придется давать свиньям как можно больше воды для нормального пищеварения. Режим имеет следующие преимущества:

 • свиньи реже болеют;
 • свиной навоз лишается специфического запаха;
 • остатки корма не портятся;
 • свиньи быстро набирают мышечную и сальную массу.

Жидкий корм, в основном, состоит из пищевых отходов и молочных продуктов. Влажный представляет собой мешанки с добавлением концентратов и отварных овощей.

В рационе свиней должна быть не только протеиновая пища, но и витаминные добавки и минеральные комплексы.

При любом режиме важно обогащать рацион сезонными овощами и фруктами (сырыми и вареными), кормовыми корнеплодами и бахчевыми культурами, мясо-костной и рыбной мукой, зеленью. Рекомендуется также давать витаминно-минеральные премиксы в случае недостатка элементов в питании.

Узнать о том, чем кормить поросят для быстрого роста можно в этой статье.

Нельзя осуществлять резкий переход с влажных кормов на сухие и обратно. Смена режима должна происходить постепенно.

Рентабельность

В целом содержать свиней в домашних условиях выгодно практически в любых регионах России. Однако многое в этом случае будет зависеть от выбора породы и цели содержания. Основные преимущества свиноводства выглядят следующим образом:

 • качественная свинина востребована на рынке всегда, а ее цена высока;
 • выход мясной продукции у свиней составляет до девяноста процентов, что на двадцать-тридцать процентов больше, чем у КРС;
 • одна свиноматка способна приносить до тридцати поросят ежегодно;
 • свиньи устойчивы к большинству заболеваний и обладают отличной жизнеспособностью;
 • затраты на кормление и откорм свиней намного меньше, чем у другого домашнего скота;
 • свиньи быстро набирают мышечную и сальную массу, благодаря чему уже в полугодовалом возрасте весят до ста килограммов и более;
 • животные неприхотливы к помещениям для содержания;
 • поросят можно также выгодно продать уже в возрасте одного месяца.

О самом эффективном откорме свиней можно прочесть по .

Важно помнить, что свиноводство требует серьезных вложений на первых этапах. Затраты будут необходимы для покупку животных, закупку кормов и обустройство свинарника. Однако все указанные издержки быстро окупаются при соблюдении основных норм и правил содержания и разведения. Затраты на разведение свиней окупаются уже после первого опороса.

>Видео

Видео про организацию бизнеса по выращиванию свиней на мясо.

Какая порода лучше

Для организации домашней фермы нужно не только изучить и соблюсти условия разведения свиней, но и купить подходящую живность. Всех домашних свиней делят на три категории, в зависимости от мяса:

 1. Беконные. В их мясе больше всего прослоек жира, но отсутствует слой сала.
 2. Сально-мясные. Имеют сало высшего сорта, но также есть мясо.
 3. Мясо-сальные. С них получают преимущественно мясо.

В России спросом пользуется около трех десятков пород разных категорий, а между собой они отличаются сроками выращивания, качеством мяса и массой. При определении породы свиней в подворье руководствуйтесь не особенностями, а рыночным спросом в регионе:

 1. Крупная белая. Эта порода привезена из Англии, но наши селекторы внесли значимый вклад в нынешний облик животных. Грамотное разведение белых свиней позволяет особям за 7 месяцев набирать по 100 кг веса, а масса взрослых хряков достигает 350 кг и самок до 250 кг. Породу относят к мясо-сальным.
 2. В беконной категории самой популярной в РФ считается порода под названием ландрас. Сотню килограммов животные набирают примерно за полгода, а предельный вес составляет 300 кг у самцов и 220 у самок.
 3. Наиболее востребованную породу среди сально-мясных выделить трудно, так как их много. Среди них крупная черная. Свиньи набирают центнер за 6-7 месяцев, достигая максимального веса в 310 кг для хряков и 215 кг для свиноматок.

Если вас интересует выращивание свиней с целью получения диетического мяса, обратите внимание на породу пьетрен. Такая свинина содержит меньше жира, а сами животные не требуют какого-либо особого ухода.

Чем кормить свиней

Чем кормить свиней для быстрого роста – этот вопрос задают все новички. Если для вас свиноводство – это бизнес, на корме лучше не экономить. Сбалансированный рацион является основным фактором, влияющим на набор массы особями, а еще от качества корма зависят вкусовые качества мяса.

Всего существует три категории кормов, но мы рекомендуем использовать первую и вторую, или комбинировать их.

Производить откорм кормами третьей категории не рекомендуется, иначе мясо утратит вкус. Можно добавлять его в рацион в редких случаях, а за 2-3 месяца до забоя исключить его вовсе. Между собой корма отличаются составом:

 1. Корма I категории – это пшеница, ячмень, рожь, бобы, горох, морковь и свекла.
 2. II категория включает люцерну, клевер и прочие травы.
 3. III категория кормов состоит из картофеля, кукурузы, пшеничных отрубей, свекольной патоки, гречихи и пр.

Большее количество зеленых кормов способствует наращиванию мяса, а корнеплоды, кукуруза и ячмень увеличивают прослойку сала. Таким образом, каждый для себя решает сам, чем лучше кормить свиней.

Как и когда кормить

С 1,5-2 месяцев поросёнок готов к интенсивному откорму. В течение первых 6-8 месяцев каждый из них должен набрать 100-120 кг. На каждую особь для этого будет затрачено порядка 400 кг корма. Особенности разведения свиней требуют пятиразового кормления поросят до 3-4 месяцев, после чего переходят на четырехразовое питание. Главное после кормежки вычищать кормушки от остатков пищи.

Свиньи считаются всеядными животными, но качество применяемого корма повлияет на мясо, поэтому не рекомендуем кормить их остатками со стола.

В рацион нужно включать овощи с фруктами, разнообразные зерновые и корнеплоды. Дополнительно нужно покупать корма, содержащие ценные микроэлементы.

Поросят до 4-5 месяцев кормят вареными корнеплодами с добавлением перемолотой пшеницы и травами (ботва бобовых, крапива). В корм подмешивают молочную сыворотку, а из добавок рекомендовано 10 г соли в сутки и ложечка железного купороса (2,5 г растворить в 1 л воды).

С восьмого месяца животные нагуливают жир, поэтому в рацион рекомендовано добавить больше бобовых, жирных отходов и кабачков, а суточную дозу соли повышают до 40 г.

Масштабное разведение свиней на племя увеличит доход, если выращивать корм самостоятельно, а на маленьких свинофермах выгоднее покупать готовую пищу.

Размножение свиней

Теперь выясним, выгодно ли разводить свиней на продажу? Здесь все зависит от серьезности вашего подхода. Если научитесь правильно размножать животных, это превратится в достаточно прибыльный бизнес. Физиологическая зрелость у самок наступает в 8-9 месяцев, а в 11-14 возможен первый приплод. Чтобы он был хорошим, нужна свиноматка массой более 100 кг, имеющая не менее 12 сформировавшихся сосков.

За один опорос самка приносит до 14 поросят (зависит от породы), а каждый из них – это ваша прибыль. Доходный ли это бизнес, будет зависеть от востребованности и средних цен на разводимую породу в конкретном регионе.

Для подготовки свиноматки к супоросности обогатите рацион молочными отходами, сочной зеленой травой и комбикормами. Зимой вместо зелени используйте сено. Когда свинья становится беспокойной, отказывается от корма и характерно похрюкивает – это указывает на возникновение половой охоты.

Через 10-12 часов нужно организовать случку с хряком или осуществить искусственное осеменение, а еще через такой же временной промежуток повторить процедуру. Через 17 дней нужно понаблюдать за самкой. Если симптомы половой охоты повторятся, свиноматка не оплодотворена, а процесс нужно повторить (лучше выбрать другого хряка). Как разводить свиней мы рассказали, но это не самое сложное в их размножении.

admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *